Acontofaktura

Læsetid ca. 3 min.

En acontofaktura er en type faktura, som du kan bruge til at indkræve acontobetalinger fra dine kunder eller samarbejdspartnere. Det er en praktisk løsning i tilfælde af løbende betalinger, fx for varme eller el i en bolig, eller ved større projekter, hvor betalingen kan ske i mindre bidder. Du kan sende acontofakturaen til dine kunder eller samarbejdspartnere, når tiden er inde til at opkræve betalingen.

 
 

Tellero hjælper dig med både et regnskabsprogram og alt det regnskabsmæssige, se vores priser her

Tellero hjælper dig med både et regnskabsprogram og alt det regnskabsmæssige, se vores priser her.

Hvad er en acontofaktura?

En acontofaktura er en faktura, som du kan bruge til at opkræve en acontobetaling. Acontobetalinger kan anvendes i en række forskellige situationer, såsom løbende betalinger for varme eller el i en bolig, eller når en virksomhed lader kunder eller samarbejdspartnere betale aconto.

Acontobetalinger og forskud

Et tredje eksempel på anvendelse af acontobetalinger er forskud på løn til medarbejdere. Hvis en medarbejder ønsker at modtage forskud på sin løn, kan chefen vælge at sige god for det. Det vil typisk foregå ved, at medarbejderen får en del af sin løn på forskud, som så bliver trukket fra lønnen, når den skal udbetales sidst på måneden.

 

Varmeregnskaber og acontofakturaer

En acontofaktura kan bruges til at opkræve betaling for eksempelvis varme i en lejebolig. I sådanne tilfælde vil lejeren modtage en acontofaktura hver måned eller kvartal, hvorefter varmeregnskabet opgøres i slutningen af året. Det gør det muligt at se, om lejeren skal have penge tilbage eller skal indbetale et restbeløb, fordi der er betalt for lidt.

 

Varmeregnskaber og acontofakturaer

For at udarbejde en acontofaktura korrekt er det vigtigt at følge de samme regler, som gælder for en almindelig faktura. Der er visse oplysninger, som altid skal inkluderes på fakturaen, uanset om der er tale om acontobetaling eller ej.

 

Følgende oplysninger skal altid med på en acontofaktura:

 

Sørg for at have disse oplysninger med, når du udarbejder en acontofaktura, da det er afgørende for at fakturaen bliver gyldig.

 
 

Moms og acontobetalinger

Ved acontobetalinger skal momsen pålægges ved hver enkelt betaling. Det er vigtigt at huske, at momsen ikke først skal beregnes, når den endelige faktura udstedes. Momsen skal betales ved hver enkelt acontobetaling, og det er derfor en vigtig faktor at have i mente, når du indkræver acontobetalinger fra dine kunder eller samarbejdspartnere.

 

Spørgsmål & svar

Hvad er en acontofaktura?

En acontofaktura er en type faktura, der sendes ud for at indkræve en acontobetaling.

Hvordan laver man en acontofaktura?

En acontofaktura ligner en almindelig faktura, og der er ingen særlige krav til dens udformning. Du skal blot sørge for at inkludere de relevante oplysninger på fakturaen.

Skal der medregnes moms på en acontofaktura?

Ja, der skal altid medregnes moms ved enhver form for acontobetaling.

Hvad betyder det at betale a conto?

At betale a conto betyder at betale på forskud. Ordet stammer fra italiensk, og betyder præcis ‘at tælle sammen’.

Var denne artikel nyttig?

38 har bedømt denne artikel

4.5/5